Świętujemy Niepodległość

Już w przedszkolu dzieci wiedzą co to Wisła, co to Bałtyk,
 że na Śląsku leży węgiel, a znów góry to są Tatry.
taki polski elementarz raz zobaczysz i pamiętasz.
 Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie,
 wchodzi w głowę, wchodzi w serce, jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je, nasze polskie ABC.
Kiedy będę taki duży, jak na przykład są rodzice,
 z książek, z kina i podróży poznam kraju okolice.
Jak zakładka Wisły wstążka, no a Polska jest jak książka.