Polskie pieśni patriotyczne- kolejne spotkanie z muzykami filharmonii lubelskiej

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
nim poranek świta,
"Czy pozwoli panna Krzysia?"
młody ułan pyta.
I tak długo błaga, prosi,
boć to w polskiej ziemi:
W pierwszą parę ją ponosi,
a sto par za niemi.
Tą i inne pieśni patriotyczne zaśpiewała dziś dla nas Pani Krysia.
Przedszkolaki poznały instrument dęty drewniany klarnet wykonany z hebanu lub plastiku. Klarnet podzielony jest na pięć części: ustnik, baryłkę, korpusy: górny i dolny, czarę głosową. Muzyk  pokazywał poszczególne części instrumentu i zagrał na klarnecie.