Grupy przedszkolne

 

ROK 2016/2017


 

Smerfy to grupa  3-latków
Panie pracujące z  grupą :
 

mgr Agnieszka Wojnowska - pedagog przedszkolny

Absolwentka

Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. 
Ukończyła następujące kierunki: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.
 
mgr Marzena Caboń- pedagog specjalny
Absolwentka:
- Studium Wychowania Przedszkolnego,
-  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II na kierunku - Pedagogika Specjalna (studia licensjackie), Pedagogika Ogólna (studia magisterskie),
- UMCS na kierunku - Wychowanie Przedszkolne

Kursy:
-Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD)- strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.
- Terapia Behawioralna W Teorii I Praktyce - kurs 3-modułowy

Małgorzata Demadyńska - pomoc nauczyciela,

Dorota Mrozik - woźna
 
 Biedronki to grupa 4-latków

Panie pracujące z grupą:

mgr Aleksandra Trojak

mgr Agnieszka Komajda - paedagog przedszkolny
Absolwentka:
- UMCS w Lublinie kierunek - Pedagogika Przedszkolna - licencjat
- Akademia Świętokrzyska, kierunek - Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z podstawami logopedii,
- UMCS w Lublinie, kierunek - Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych,
Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

 mgr Ewa Skoczylas - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- ukończenie studiów wyższych na kierunku Pedagogika Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Warszawie
- studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana w Warszawie 
- studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego, ICT języków obcych na Uniwersytecie UMCS w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Kursy
I poziom elementarnego kursu języka migowego
Ukończenie kursu „Mówimy z fonogestami” Igo stopnia
Kurs Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji

mgr Ktarzyna Jesionek-Karczmarek - pedagog specjalny
Katarzyna Sokolińska-pomoc nauczyciela 
Anna Uniłowska - woźna

Wesołe Duszki to grupa 5 -latków
Panie pracujące z grupą:

mgr Iwona Pliszko- pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- nauczanie początkowe kl 1-3 na UMCS Lublin studia licencjackie;
- studia magisterskie WSP TWP w Warszawie edukacja wczesnoszkolna zintegrowana;
- studia podyplomowe na UMCS Lublin pedagogika przedszkolna;
Kursy:
- Oligofrenopedagogika
 
mgr Jolanta Tulej -pedagog przedszkolny
 
mgr Jadwiga Kowalczyk- pedagog specjalny/logopeda
Absolwentka:
-Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie  kierunku: Pedagogika Specjalna- Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika
- Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na kierunku: Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne
i Zintegrowane
- logopeda (surdologopeda i afazjolog)
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku: Logopedia- Afazjologia i Surdologopedia
- terapeuta ręki I i II stopnia
- pedagog wykonujący diagnozę z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP- R Schoplera
Najważniejsze kursy:
- Język w sytuacjach społecznych- trening społeczno-komunikacyjny dla wyżej funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (konferencja i warsztaty)
- Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem autystycznym
- Teatroterapia i rehabilitacja ruchowa (Natalia Popowa, Moskwa)
- Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem niepełnoprawnym
Zainteresowania : zabawa pierwotna w terapii dzieci, muzykoterapia, tworzenie projektów edukacyjnych,
 
Anna Michalczuk- woźna

 
 Słoneczka to grupa 6-latków

Panie pracujące z grupą:
 mgr Beata Przybyła - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- KUL-u w zakresie pedagogiki ogólnej;
- UMCS w zakresie pedagogiki przedszkolnej;
Kursy:
- oligofrenopedagogika;
- szkolenia dotyczące dotyczące terapii behawioralnej, autyzmu, Metody Dobrego Startu, niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz koncepcji pedagogicznej Froebla;
 
mgr Magdalena Bartnik-Kowalska- pedagog przedszkolny
Absolwentka
- Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie pedagogiki przedszkolnej.
- Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H.Konopackiej  w Pruszkowie w zakresie gimnastyki 
 
 mgr Janina Banach- pedagog specjalny
Absolwentka:
- UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Specjalna
- UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Marii Montessori,
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- UMCS w Lublinie, kierunek - Wychowanie Przedszkolne;

Magdalena Pelica - woźna

Misie to grupa 5 - 6-latków
Panie pracujące z grupą:

mgr Beata Oleszek - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Filologia polska ( specjalizacje :pedagogiczna, teatrologiczna)
studia podyplomowe:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP oddział w Lublinie - Pedagogika przedszkolna,
-Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie- Wydział Zamiejscowy w Lublinie - Diagnoza i terapia pedagogiczna.
Doświadczenie zawodowe zdobyte jako : nauczyciel przedszkolny, wychowawca w świetlicy szkolnej nauczyciel WOK. .
 
 mgr Dorota Szczygielska -pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna – licencjat
- Pedagogika w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z tytułem magister 
- Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki Specjalnej specjalność: Oligofrenopedagogika
- Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki specjalność: wychowanie przedszkolne
Kursy:
- Kinezjologia edukacyjna 
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
- Drama w pracy z dzieckiem przedszkolnym
- Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji.
-Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
-Mówimy fonogestami
- Muzyka, ruch, taniec - forma terapii w edukacji wczesnoszkolnej
 
 mgr Barbara Piekarczyk - pedagog specjalny
Grażyna Popławska - woźna

 
Psycholog - mgr Katarzyna Durda-Delik
Absolwentka:
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II o kierunkek -Psychologia
Najważniejsze kursy:
- Kurs Systemowej Terapii Rodzin,
- Kurs Artterapii pod kierunkiem J.Zwoleńskiej,
- Kurs oligofrenopedagogiki.
 
Fizjoterapeuta - mgr Karolina Staszak-Skarba
Absolwentka:
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie kierunek Fizjoterapia na wydziale Nauk o Zdrowiu;
- Niepubliczne Studium Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu pod patronatem PTK, kierunek - Kynoterapia;
 
Kursy:
- Masaż bańką chińską, kamieniami wulkanicznymi;
- Integracja Sensoryczna I stopnia,
- Kinesiology Taping,
- Relaksacja Poizometryczna,
- Thera Band

- PNF Basic

- PNF w Pediatrii

 

Neurologopeda - mgr Magdalena Grochecka

Absolwentka:

- UMCS Wydział Prawa i Administracji studia magisterskie: Administracja

- UMCS Logopedia
- UMCS Neurologopedia
- Puławska Szkoła Wyższa Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy:
- Kursor Oligofrenopedagogika
- Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce Kurs III modułowy
- Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne
- Półroczny staż Surdologopedyczny w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
- Polski Związek Głuchych:I stopień Kursu języka miganego dla logopedów i rodziców dzieci niesłyszących
- Metoda werbotonalna w pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu
- Metoda Tomatisa - szkolenie
- Praca pedagogiczno-logopedyczna z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym i cechami niedokształcenia mowy o typie afazji
- Wspomaganie rozwoju językowego małego dziecka
- Wpływ dysfunkcji na powstawanie wad zgryzu. Współczesne poglądy i nowoczesne metody leczenia.
- Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej szansą na poprawę jakości porozumiewania się.
- Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy-propozycja programu logo terapeutycznego.
- Warsztat nowoczesnego logopedy
- Diagnostyka audiologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu.


Logopeda - mgr Natalia Momot
Absolwentka
- studiów licencjackich na kierunku Logopedia z Audiologią na UMCS w Lublinie;;
- studiów magisterskich na kierunku Logopedia z Audiologią na UMCS w Lublinie;
Kursy
- „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”
- „Diagnostyka, terapia, i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
- „Zespół Downa – etiologia, objawy, rehabilitacja”
-„Seplenienie (szereg szumiący, syczący i ciszący) – istota zaburzeń i program terapii” Instytut Edukacji Logopedycznej
 
 Terapeuta SI mgr Magdalena Pełczyńska - Lots