Grupy przedszkolne

 

ROK 2018/2019


 

Smerfy to grupa  3-latków

Panie pracujące z  grupą :
 

mgr Beata Oleszek - pedagog przedszkolny, nauczyciel kontraktowy
Absolwentka:
- KUL- Filologia polska ( specjalizacje :pedagogiczna, teatrologiczna)
-Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP- studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna,
-Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka  - Diagnoza i terapia pedagogiczna.


mgr Barbara Piekarczyk - pedagog specjalny,

Absolwentka

-UMCS  w Lublinie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- UMCS  - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna,                                                                                                                                                                                                                                                                                              - WODN kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika.
 

 
 Biedronki to grupa 4-latków

Panie pracujące z grupą:

mgr Agnieszka Wojnowska - pedagog przedszkolny,

Absolwentka:

-UMCS , kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

- KURSOR - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

mgr Ewa Skoczylas - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- ukończenie studiów wyższych na kierunku Pedagogika Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Warszawie
- studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana w Warszawie 
- studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego, ICT języków obcych na Uniwersytecie UMCS w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Kursy
I poziom elementarnego kursu języka migowego
Ukończenie kursu „Mówimy z fonogestami” Igo stopnia
Kurs Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji

mgr Marzena Caboń- pedagog specjalny
Absolwentka:
- Studium Wychowania Przedszkolnego,
- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II na kierunku - Pedagogika Specjalna (studia licensjackie), Pedagogika Ogólna (studia magisterskie),
- UMCS na kierunku - Wychowanie Przedszkolne

Kursy:
-Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD)- strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.
- Terapia Behawioralna W Teorii I Praktyce - kurs 3-modułowyWesołe Duszki to grupa 5 -latków
Panie pracujące z grupą:

mgr Agnieszka Komajda - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- UMCS w Lublinie kierunek - Pedagogika Przedszkolna - licencjat
- Akademia Świętokrzyska, kierunek - Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z podstawami logopedii,
- UMCS w Lublinie, kierunek - Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych,
Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

mgr Magdalena Bartnik-Kowalska- pedagog przedszkolny
Absolwentka
- UMCS -Pedagogika przedszkolna.
- WSKFiT -studia podyplomowe - gimnastyka korekcyjna;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - WSEI -studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autyzmam i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi


mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek - pedagog specjalny
 Absolwentka:
- UMCS, kierunek pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;;
- UMCS - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna;
-  UMCS- studia podyplomowe -ICT języków obcych oraz kształcenie zintegrowane;
- Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika 

- Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Terapia Integracji Sensorycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kursy:
- Surdopedagogika - kurs kwalifikacyjny

 

 Słoneczka to grupa 6-latków

mgr Iwona Pliszko- pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- UMCS na kierunku nauczanie początkowe kl 1-3 ;
- WSP TWP na kierunku edukacja wczesnoszkolna zintegrowana;
- UMCS studia podyplomowe-  pedagogika przedszkolna;
Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

mgr Jolanta Tulej -pedagog przedszkolny, nauczyciel rytmiki

Absolwentka:
- UMCS, kierunek pedagogika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;;
- UMCS - studia podyplomowe - Kształcenie zintegrowane;
 Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny                  

mgr Jadwiga Kowalczyk- pedagog specjalny/logopeda
Absolwentka:
-UMCS - Pedagogika Specjalna- Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika
- WSUPiZ - Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie zintegrowane
- UMCS studia podyplomowe - Logopedia- Afazjologia i Surdologopedia
- terapeuta ręki I i II stopnia
- pedagog wykonujący diagnozę z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP- R Schoplera
Najważniejsze kursy:
- Język w sytuacjach społecznych- trening społeczno-komunikacyjny dla wyżej funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (konferencja i warsztaty)
- Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem autystycznym
- Teatroterapia i rehabilitacja ruchowa (Natalia Popowa, Moskwa)
- Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem niepełnoprawnym


Misie to grupa 5 - 6-latków
Panie pracujące z grupą:

mgr Beata Przybyła - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- KUL-u w zakresie pedagogiki ogólnej;
- UMCS w zakresie pedagogiki przedszkolnej;
Kursy:
- oligofrenopedagogika;
- szkolenia dotyczące dotyczące terapii behawioralnej, autyzmu, Metody Dobrego Startu, niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz koncepcji pedagogicznej Froebla;tlicy szkolnej nauczyciel WOK.
 
 mgr Dorota Szczygielska -pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna – licencjat
- Pedagogika w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z tytułem magister 
- Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki Specjalnej specjalność: Oligofrenopedagogika
- Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki specjalność: wychowanie przedszkolne
Kursy:
- Kinezjologia edukacyjna 
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
- Drama w pracy z dzieckiem przedszkolnym
- Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji.
-Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
-Mówimy fonogestami
- Muzyka, ruch, taniec - forma terapii w edukacji wczesnoszkolnej

mgr Janina Banach- pedagog specjalny
Absolwentka:
- UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Specjalna
- UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Marii Montessori,
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- UMCS w Lublinie, kierunek - Wychowanie Przedszkolne;
 

 
Psycholog - mgr Katarzyna Durda-Delik
Absolwentka:
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II o kierunkek -Psychologia
Najważniejsze kursy:
- Kurs Systemowej Terapii Rodzin,
- Kurs Artterapii pod kierunkiem J.Zwoleńskiej,
- Kurs oligofrenopedagogiki.
 
Fizjoterapeuta - mgr Weronika Miklińska
Absolwentka:
- Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej , kierunek- Fizjoterapia;
- UMCS, kierunek: Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika                                                                                                                                                                                                                                                                                        - UMCS , kierunek Pedagogika specjalna - tyflopedagogika i pedagogika przedszkolna

 Kursy:
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa; Integracja Sensoryczna I stopnia,  Trening Umiejetności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Scherborne, Terapia ręki , PNF PNF, Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych ,                 -Skoliozy - diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne, Masaż klasyczny - I i II stopien

 

Neurologopeda - mgr Magdalena Grochecka

Absolwentka:

- UMCS Wydział Prawa i Administracji studia magisterskie: Administracja

- UMCS Logopedia
- UMCS Neurologopedia
- Puławska Szkoła Wyższa Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy:
- Kursor Oligofrenopedagogika
- Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce Kurs III modułowy
- Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne
- Półroczny staż Surdologopedyczny w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
- Polski Związek Głuchych:I stopień Kursu języka miganego dla logopedów i rodziców dzieci niesłyszących
- Metoda werbotonalna w pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu
- Metoda Tomatisa - szkolenie
- Praca pedagogiczno-logopedyczna z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym i cechami niedokształcenia mowy o typie afazji
- Wspomaganie rozwoju językowego małego dziecka
- Wpływ dysfunkcji na powstawanie wad zgryzu. Współczesne poglądy i nowoczesne metody leczenia.
- Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej szansą na poprawę jakości porozumiewania się.
- Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy-propozycja programu logo terapeutycznego.
- Warsztat nowoczesnego logopedy
- Diagnostyka audiologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu.


Logopeda - mgr Natalia Momot
Absolwentka
- studiów licencjackich na kierunku Logopedia z Audiologią na UMCS w Lublinie;;
- studiów magisterskich na kierunku Logopedia z Audiologią na UMCS w Lublinie;
Kursy
- „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”
- „Diagnostyka, terapia, i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
- „Zespół Downa – etiologia, objawy, rehabilitacja”
-„Seplenienie (szereg szumiący, syczący i ciszący) – istota zaburzeń i program terapii” Instytut Edukacji Logopedycznej
 
 Terapeuta SI mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek