KADRA PEDAGOGICZNA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH 2021/2022

 

 

SMERFY TO GRUPA 3-LATKÓW
Panie pracujące z grupą :

mgr Magdalena Zając - pedagog przedszkolny

mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek - pedagog specjalnyBIEDRONKI TO GRUPA 3/4-LATKÓW
Panie pracujące z grupą:

mgr Agnieszka Komajda - pedagog przedszkolny

mgr Dorota Szczygielska -pedagog przedszkolny
mgr Iwona Pliszko- pedagog specjalny

 

 

WESOŁE DUSZKI TO GRUPA 4/5 -LATKÓW
Panie pracujące z grupą:

mgr Beata Przybyła - pedagog przedszkolny

licencjat - Katarzyna Sokolińska  - pedagog przedszkolny
mgr Janina Banach- pedagog specjalnySŁONECZKA TO GRUPA 6-LATKÓW
Panie pracujące z grupą:

mgr Beata Oleszek - pedagog przedszkolny

mgr Jolanta Tulej - pedagog przedszkolny

mgr Barbara Piekarczyk - pedagog specjalnyMISIE TO GRUPA 5 - 6-LATKÓW
Panie pracujące z grupą:

mgr Agnieszka Wojnowska - pedagog przedszkolny,
mgr Ewa Skoczylas - pedagog przedszkolny
mgr Marzena Caboń- pedagog specjalny

 

PSYCHOLOG - MGR KATARZYNA DURDA-DELIK
Absolwentka:

 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II o kierunkek -Psychologia

Najważniejsze kursy:

 • Kurs Systemowej Terapii Rodzin,
 • Kurs Artterapii pod kierunkiem J.Zwoleńskiej,
 • Kurs oligofrenopedagogiki.

 

FIZJOTERAPEUTA / TERAPEUTA SI - MGR WERONIKA MIKLIŃSKA
Absolwentka:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza - Fizjoterapia
 • UMCS Studia magisterskie: Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika 
 • UMCS Studia licencjackie: Pedagogika specjalna - Tyflopedagogika i pedagogika przedszkolna

Kursy:

 • NDT - Bobath Basic
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • PNF 
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz 
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 
 • Skoliozy - diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne 
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Masaż klasyczny I i II stopień
 • Kinesiologytaping
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne 


NEUROLOGOPEDA MGR JADWIGA KOWALCZYK
Absolwentka:
- Neurologopedia- UMCS Lublin, studia podyplomowe
- Logopedia o specjalności Afazjologia i Surdologopedia- UMCS Lublin, studia podyplomowe
- Pedagogika Specjalna- Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika- UMCS Lublin, studia magisterskie,
- WSUPiZ - Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie zintegrowane
- Uprawnienia do wykorzystywania testu KOLD [Karta Oceny Logopedycznej Dziecka]
- Specjalista wykonujący diagnozę z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP- R Schoplera
- Terapeuta ręki I i II stopnia
Najważniejsze kursy:
- Język w sytuacjach społecznych- trening społeczno-komunikacyjny dla wyżej funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (konferencja i warsztaty)
- Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem autystycznym
- Programy Aktywności : Świadomość Ciała i Komunikacja, metoda M. Ch. Knillów
- Teatroterapia i rehabilitacja ruchowa (Natalia Popowa, Moskwa)
- Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem niepełnoprawnym
- Język migowy- I stopień
- Masaż logopeyczny od podstaw-podejście praktyczne
- Wprowadzanie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się (AAC)