III Międzyprzedszkolny Festiwal Patriotyczny - Prezentacja

 

III Międzyprzedszkolny Festiwal Patriotyczny "Tu wszędzie jest Moja Ojczyzna" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Komendanta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Festiwal miał formę przeglądu, skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa lubelskiego. Uczestniczyło w nim 57 przedszkolaków z 13 przedszkoli z województwa lubelskiego.

Wydarzenie stanowiło formę upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tegoroczny festiwal odbył się poprzez dokonanie nagrań występów zgłoszonych uczestników, prezentacje odbywały się w placówkach wychowanków.

Celem niniejszego Festiwalu było kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przywiązania do kraju ojczystego, dostrzeganie jego walorów i piękna, rozpowszechnianie kultury muzycznej oraz kultury żywego słowa wśród dzieci, popularyzacja piosenek, pieśni oraz poezji o tematyce patriotycznej, ich walorów artystycznych i wychowawczych, propagowanie historii, piękna i różnorodności kraju ojczystego, prezentacja umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych dzieci, twórcza wymiana doświadczeń wśród dzieci oraz ich nauczycieli, promocja twórczości i zainteresowań dziecięcych.

Patronat medialny nad III Międzyprzedszkonym Festiwalem Patriotyczny sprawowany był przez: Telewizję Polską S. A. Odział Lublin, Radio Lublin oraz Tygodnik „Nowy Tydzień”.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Froebel.pl oraz „Skakanka”- Metoda Edukacji Dziecięcej.

Wszystkim Uczestnikom, Patronom, Partnerom, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji III Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego oraz zapraszam do udziału w kolejnej edycji.

Poniżej zamieszczamy link do filmiku zawierajacego prezentacje i występy uczestników:

https://youtube.com/watch?v=s5HSezsf5cY&feature=share

III Międzyprzedszkolny Festiwal Patriotyczny został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Komendanta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Festiwal miał formę przeglądu, skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa lubelskiego. Uczestniczyło w nim 57 przedszkolaków z 13 przedszkoli z województwa lubelskiego.

Wydarzenie stanowiło formę upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tegoroczny festiwal odbył się poprzez dokonanie nagrań występów zgłoszonych uczestników, prezentacje odbywały się w placówkach wychowanków.

Celem niniejszego Festiwalu było kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przywiązania do kraju ojczystego, dostrzeganie jego walorów i piękna, rozpowszechnianie kultury muzycznej oraz kultury żywego słowa wśród dzieci, popularyzacja piosenek, pieśni oraz poezji o tematyce patriotycznej, ich walorów artystycznych i wychowawczych, propagowanie historii, piękna i różnorodności kraju ojczystego, prezentacja umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych dzieci, twórcza wymiana doświadczeń wśród dzieci oraz ich nauczycieli, promocja twórczości i zainteresowań dziecięcych.

Patronat medialny nad III Międzyprzedszkonym Festiwalem Patriotyczny sprawowany był przez: Telewizję Polską S. A. Odział Lublin, Radio Lublin oraz Tygodnik „Nowy Tydzień”.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Froebel.pl oraz „Skakanka”- Metoda Edukacji Dziecięcej.

Wszystkim Uczestnikom, Patronom, Partnerom, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji III Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego oraz zapraszam do udziału w kolejnej edycji.

 

Poniżej zamieszczamy link do filmiku zawerającego występy uczestników:

 

https://youtube.com/watch?v=s5HSezsf5cY&feature=share