IV Międzyprzedszkolny Festiwal Patriotyczny - Prezentacja

 

            IV Międzyprzedszkolny Festiwal Patriotyczny "Tu wszędzie jest Moja Ojczyzna" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Komendanta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Festiwal miał formę przeglądu, skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa lubelskiego. Uczestniczyło w nim 44 przedszkolaków z 16 publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli.

            Wydarzenie stanowiło formę upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tegoroczny festiwal odbył się poprzez dokonanie nagrań występów zgłoszonych uczestników, prezentacje odbywały się w placówkach wychowanków.

 

Celem niniejszego Festiwalu było kultywowanie i propagowanie idei patriotyzmu

między innymi w oparciu o twórczość C.K. Norwida w Roku Norwidowskim. Kształtowanie właściwych postaw - szlachetności, zaangażowania społecznego oraz rodzinnego, rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz postawy przywiązania do kraju ojczystego, propagowanie kultury muzycznej oraz kultury żywego słowa wśród dzieci to również cele naszego festiwalu. Idee te są szczególnie bliskie działaniom naszego przedszkola, do których należy również mi. in. udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

            Składamy serdeczne podziękowania honorowym patronom tego wydarzenia: Prezydentowi Miasta Lublin  Panu dr Krzysztofowi Żukowi, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty Pani Teresie Misiuk, Komendantowi Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych  starszemu  chorążemu sztabowemu Panu Pawłowi Jakubikowi.

            Podziękowania kieruję również w stronę przedstawicieli mediów: tygodnika „Nowy Tydzień”, Radia Lublin, Telewizji Polskiej oddział w Lublinie.

Dziękujemy naszym wieloletnim przyjaciołom, partnerom  naszego Festiwalu: Froebel.pl oraz Skakanka.

            Kochani, TU WSZĘDZIE JEST NASZA OJCZYZNA...

Poniżej zamieszczamy link do filmiku zawierającego prezentacje i występy uczestników:

 https://youtu.be/qqDtvWGS3e0