OKO - RĘKA - STOPA!

Koordynacja wzrokowa jest kluczową umiejętnością rozwijaną od pierwszych dni dziecka. Niezwykle ważna w późniejszej nauce pisania oraz w planowaniu naszego ruchu w przestrzeni. W styczniu doskonaliśmy ją podczas aktywności z użyciem linii, łyżki oraz sprawdzaliśmy czy łatwo jest koordynować nasze ciało bez użycia wzroku.