KOORDYNACJA OKO - RĘKA - STOPA

Koordynacja wzrokowa jest kluczową umiejętnością rozwijaną już w życiu płodowym dziecka. Niezwykle ważna w późniejszej nauce pisania, czytania oraz w planowaniu naszego ruchu w przestrzeni. W styczniu doskonaliśmy ją podczas aktywności z użyciem linii, łyżki oraz sprawdzaliśmy czy łatwo jest koordynować nasze ciało bez użycia wzroku.