BOCCIA CZAS START!

Z początkiem października rozpoczynamy naszą przygodę z programem "Łączy nas Boccia!". Po wstępnej analizie postawy ciała i ocenie umiejętności z wybranych sfer rozwoju dziecka przyszedł czas na cykliczne zajęcia, podczas których rozwijać będziemy wydolność mięśni odpowiedzialnych za naszą sylwetkę. Aktywnościom sportowym w tym miesiącu towarzyszła nauka umiejętności czekania na własną kolej, co okazało się niezwykle trudnym zadaniem.