MARZEC

Orientowanie się w przestrzeni jest ważne w każdym etapie życia dziecka, pozwala na zdobywanie samodzielności i poczucie bezpieczeństwa. Wspomagamy je poprzez nazewnictwo kierunków przestrzennych, dostrzeganie ich i dostosowywanie swojego ciała do potrzeb otoczenia.