KWIECIEŃ

Podczas kwietniowych spotkań wspomagaliśmy ponownie naszą percepcję wzrokową jednak w połączeniu ze stymulacją słuchową. W ramach rozgrzewki próbowaliśmy trafić do ruchomego celu. Rzut można było wykonać dopiero gdy usłyszano wskazane hasło, głoskę, imię lub też zaobserwowano odpowiedni znak graficzny. Integrowanie bodźców wzrokowych jak i słuchowych korzystanie wpływa na rozwijanie umiejętności szkolnych i szczególnie przypadło do gustu naszym "Słoneczkom".