Spotkanie z przedstawicielami Fuga Mundi

Przedstawiciele Fundacji Fuga Mundi odwiedzili nasze przedszkolaki w ramach realizacji projektu mającego na  celu  kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem projektu jest także podniesienie świadomości na temat specyfiki funkcjonowania tych osób poprzez cykl spotkań edukacyjno-poznawczych, podczas których przedstawiciele Fundacji chcą zapoznać dzieci ze specyfiką funkcjonowania, potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia podejmują między innymi zagadnienia dotyczące zasad pomocnych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.