Największa łąka świata...

Powiał letni wietrzyk, łąka zapachniała,
świeżą koniczyną pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły, pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty, nie nudzą się wcale.   [B.Forma: Łąka]