Dbamy o przyrodę

Witamy. O to  zagadnienia tematyki na następny tydzień,„Dbamy o przyrodę”
1. Strażnicy przyrody- rozwijanie mowy
2. Jak dbać o przyrodę? - zabawy matematyczne
3. Ochroń przyrodę. - zajęcia plastyczno - techniczne
4. Hodowla hiacyntów. - obserwacje przyrodnicze
5. Lis i lornetka. - zabawy muzyczno-ruchowe

 Szczegółowe zabawy, ćwiczenia będziemy przesyłały państwu na maile jak dotychczas. 
Panie z grupy.