WIOSNA W OGRODZIE

Temat dnia: WIOSNA W OGRODZIE

„Deszczowa zabawa” – zabawa rytmiczna

Kapie deszczyk, kapie, ja kropelki łapię.
Wezmę je do domu, nie oddam nikomu.

Rytmicznie powtarzamy każdą linijkę tekstu uderzając najpierw w swoje dłonie (klaszczemy) powtórka tekstu – klaszczemy uderzając w uda,
powtórka tekstu – klaszczemy uderzając w kolana
powtórka tekstu – klaszczemy uderzając w brzuszek(lekko)

„Wiosna w ogrodzie” – słuchanie wiersza czytanego przez rodziców.

Do przedszkola przyszła wiosna, powitała dzieci.
Zaprosiła do ogródka, przecież słonko świeci.
Poprosiła bardzo pięknie, by skopały grządki.
Czas najwyższy już zaczynać wiosenne porządki.
Teraz kwiatki kolorowe w ogródeczku rosną,
deszczyk lekko je podlewa, dziękujemy wiosno!

Omawiamy z dzieckiem treść wiersza
Zabawy z literką ł
Czytanie całościowe wyrazu łopata (dzielimy na sylaby, głoski)
Zaznaczamy w tekście wiersza literę ł

„Narzędzia pracy ogrodnika” – oglądanie narzędzi i zapoznanie do czego służą; podział wyrazów na sylaby wyodrębnianie pierwszej głoski

 

„Wiosenne prace w odgrodzie” – zabawa ruchowa.
Dzieci naśladują kopanie, następnie sieją nasiona warzyw i podlewają.