W ogródku - zakres treści w dn. 14-17.04.2020

TEMATYKA TYGODNIA: "W OGRÓDKU"  

REALIZOWANA BĘDZIE W DNIACH: 14-17.04.2020

Wtorek: „Wiosenne kwiaty”- zajęcia plastyczno – techniczne. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami. Poznawanie nazw wiosennych gatunków kwiatów oraz ich budowy.

Środa: „Grządki w ogródku”– zabawy matematyczne. Doskonalenie umiejętności liczenia. Porównywanie liczebności: mniej, więcej, o ile mniej, o ile więcej.

Czwartek: „Poznajemy pracę ogrodnika” – obserwacje przyrodnicze. Poznawanie zawodu ogrodnika. Pomoc rodzicom w pielęgnacji roślin doniczkowych. Zakładanie własnej hodowli np. szczypiorku. Utrwalanie warunków potrzebnych roślinom do wzrostu.

Piątek: „Wiosenne prace w ogrodzie”- zajęcia muzyczno- ruchowe. Kształcenie wyobraźni muzycznej. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.