Treści programowe 04-08.05

W  dniach 04 – 08.05.2020r. w grupie Biedronek będzie realizowany materiał pochodzący z bloku tematycznego  „ Wiosna dookoła”. Zapraszamy do zapoznania się z jego zagadnieniami:

Poniedziałek:  „Wiosenna łąka”Słuchanie utworu „Łąka” I.R. Salach i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się nazwami mieszkańców łąki.  Poznanie zwierząt i roślin występujących na łące.

Wtorek: „Wiosenny sad” – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie do umiejętnego korzystania z farb i posługiwania się pędzlem.

*potrzebne będą: kolorowa lub biała kartka, farby plakatowe, pędzel, kubeczek z wodą.

Środa: „Biedroneczki są w kropeczki”- zabawy matematyczne. Ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów o zadanej liczbie elementów, wyznaczaniu sumy kropek i rozkładaniu danej liczby kropek na składniki.

*potrzebne będą: 5 czerwonych kółek wyciętych z papieru, czarne kropki, klej.

Czwartek: „Kolorowe motyle”- zajęcia przyrodnicze.  Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy motyli występujących w Polsce.

Piątek: „Żabie sprawy”- zajęcia muzyczno- ruchowe. Żabi koncert – ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza J. Wasilewskiej.