Odgłosy z wiejskiego podwórka.

„Lis na podwórku”- zabawa bieżna.


Rodzic wyznacza w pokoju miejsce na kurnik. Dziecko- kurka chodzi sobie po podwórku, przykuca- dziobie pokarm, macha skrzydłami, woła: Ko, ko, kukuryku!. Na hasło Rodzica: Lis na podwórku! – szybko ucieka i kryje się w kurniku. Po chwili odpoczynku wychodzi znów na podwórko.

 

 „Pokłóciły się zwierzęta…”- ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza Edyty Matłosz.

 

Rodzic czyta dziecku wiersz, a dziecko powtarza za nim odgłosy, wydawane przez zwierzęta.

 

„Pokłóciły się zwierzęta…”

 

„Dnia pewnego na podwórku

pokłóciły się zwierzęta

o to kto ma dłuższą pamięć

i kto dłużej z nich pamięta.

Kura: Koo ko ko ko

Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa

Baran: Beee!

Świnka: Kwik!

Kto z nas dłuższą pamięć ma?

Pies zaszczekał: Hau hau hau

Indyk zagulgotał: Guull

a kot, który ciągle spał

miaukną tylko cicho: miauu

Nic z tej kłótni nie wynikło,

bo zwierzęta przez dzień cały,

o co była awantura,

wszystkie pozapominały...”.

 

Następnie Rodzic zadaje dziecku pytania:

 

- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?


- O co zwierzęta się pokłóciły?


- Co wyniknęło z ich kłótni?