Na wiejskim podwórku.

Zapraszamy do rodzinnego udziału w zabawach pochodzących z bloku tematycznego „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”:

 

„Kurki na grzędzie”- zabawa orientacyjno-porządkowa.


Dziecko- kurka biega swobodnie. Zatrzymuje się i na 1 klaśnięcie Rodzica w ręce wspina się na palce- siada na grzędzie wysoko. Na 2 klaśnięcia robi przysiad podparty- siada na grzędzie nisko.

 

”Karmienie zwierząt”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych.


Dziecko naśladuje sypanie ziarna, wykonując szerokie ruchy ręką i skręty tułowia. Wykonuje skłony i wyprosty- przenoszenie ciężkich naczyń z wodą i karmą.

 

”Pieje kogut”- ćwiczenie równowagi.


Dziecko stoi na jednej nodze, ręce rozkłada szeroko w bok, macha rękami jak skrzydłami i pieje jak kogut : Kukuryku. Następnie identyczne ćwiczenie wykonuje stojąc na drugiej nodze.