Biedroneczki są w kropeczki.

"Kropki biedronki”- zabawy matematyczne. Ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów o zadanej liczbie elementów, wyznaczaniu sumy kropek i rozkładaniu danej liczby kropek na składniki.

 

potrzebne będą: 5 czerwonych kółek wyciętych z papieru, czarne kropki, klej.

 

Rodzic kładzie na dywanie biedronki bez kropek. Dziecko przykleja kropki biedronkom według poleceń Rodzica ( może je najpierw tylko ułożyć, a po sprawdzeniu zadania przez Rodzica przykleić ):

 

1.Na jednym skrzydełku mają być 2, a na drugim 3 kropki itp.

 

W takich zadaniach za każdym razem po doklejeniu kropek Rodzic pyta:

- Ile wszystkich kropek ma biedronka?
- Która biedronka ma najmniej kropek, a która ma najwięcej kropek?

 

2.Dziecko dokleja kropki tak, aby biedronka miała łącznie na obu skrzydłach 2,3,4 kropki;5,6 kropek, a Rodzic pyta :

Ile ma na jednym, a ile na drugim skrzydełku?

 

3. Dziecko układa w 1 rzędzie wszystkie biedronki .Odczytuje liczbę kropek kolejnych biedronek. Potem odczytuje liczbę kropek biedronek od końca.

- Ile kropek ma druga, trzecia, piąta, czwarta, pierwsza biedronka?
- Która biedronka ma najmniej kropek, a która ma najwięcej kropek?. ”

 

"Kwiaty otwierają się i zamykają” - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.


Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, ręce ma na kolanach, głowa nisko opuszczona. Na hasło : Kwiaty otwierają się!- dziecko prostuje się i podnosi do góry ręce. Na hasło : Kwiaty zamykają się! -powrót do wcześniejszej pozycji.