Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W dniu 2 kwietnia 2019r Światowym Dniu Świadomości Autyzmu aby okazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem możemy wziąć udział w Polsce na niebiesko.

Słowo "autyzm" pochodzi od greckiego słowa "sam" , "własne ja". Najczęsciej posługiwano się tym terminem podczas tworzenia opisu zaburzeń funkcjonowania społecznego.

Duży nacisk u dziecka o wyzwaniach rozwojowych kładzie się przede wszystkim na poprawę funkcjonowania dziecka w obszarach:

  1. zdolności tworzenia relacji emocjonalnych i społecznych - rozumienie emocji, nawiązywania relacji,
  2. komunikacji niewerbalnej wykorzystywanej w relacjach społecznych - nieprawidłowy kontakt wzrokowy, deficyt w roumieniu i używaniu gestów, rozumieniu ekspresji twarzy,
  3. nawiązywania, podtrzymywania oraz rozumienia relacji i związków - dostosowaniu zachowańia do kontekstu sytuacyjnego,
  4. zabawy symbolicznej pomagającej kształtować umiejętnść myślenia, kreatywność,
  5. stereotypowych, powtarzających się ruchach,
  6. specyficznej mowie, echolaliach,
  7. pojawiających się nagłych zmianach powodujących niepokój,
  8. przetwarzania bodźców sensorycznych.

"Pierwsze objawy autyzmu ujawniają się w pierwszych 36 miesiącach życia człowieka- zazwyczaj w pierszym roku życia. Zaburzenia ze spektrum należą do tzw.ukrytych nie widocznych fizycznie. Autyzm około czterokrotnie częściej stwierdza się u chłopców niż dziewcząt "- E.Pisula. Dzieci ze spektrum autyzmu pochłaniają ogromną ilość czynników do nich docierających z otoczenia. Słysząc i widząc tyle rzeczy uniemożliwiających skupienie się na najprostszej czynności, której oczekujemy.

Proponuję obejrzenie filmu na kanale You Tube: Autyzm wprowadza zmysły w błąd - Fundacja Synapsis.

Artykuł Świat Antka - autyzm oczami dziecka.