Popołudniu się bawimy

Praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem nakierowana jest na rozwój dziecka w ujęciu holistycznym. Celem jest poprawienie poziomu funkcjonowania poszczególnych sprawności m.in.: percepcji wzrokowej, ruchowej, manualnej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej oraz poznawczej, planowania psychomotorycznego.