Muzyka jest wszędzie...

Podczas pierwszego w tym roku szkolnym koncertu słuchaliśmy pieśni i muzyki instrumentalnej. Jako mali melomani zostaliśmy wtajemniczeni w znaczenie pojęć: orkiestra, filharmonia, dyrygent, rytm, melodia, nuty... Poznaliśmy też budowę i brzmienie akordeonu.