GRUPY PRZEDSZKOLNE 2018/2019

ROK 2018/2019

Smerfy to grupa 3-latków Panie pracujące z grupą :

mgr Beata Oleszek - pedagog przedszkolny, nauczyciel kontraktowy Absolwentka: - KUL- Filologia polska ( specjalizacje :pedagogiczna, teatrologiczna) -Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP- studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna, -Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka - Diagnoza i terapia pedagogiczna.

mgr Barbara Piekarczyk - pedagog specjalny, Absolwentka -UMCS w Lublinie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - UMCS - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna, - WODN kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika.

Biedronki to grupa 4-latków Panie pracujące z grupą:

mgr Agnieszka Wojnowska - pedagog przedszkolny; Absolwentka: UMCS - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, UMCS - kierunek pedagogika ogólna, KURSOR - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Ewa Skoczylas - pedagog przedszkolny Absolwentka: - ukończenie studiów wyższych na kierunku Pedagogika Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Warszawie - studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana w Warszawie - studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego, ICT języków obcych na Uniwersytecie UMCS w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii Kursy I poziom elementarnego kursu języka migowego Ukończenie kursu „Mówimy z fonogestami” Igo stopnia Kurs Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji

mgr Marzena Caboń- pedagog specjalny Absolwentka: - Studium Wychowania Przedszkolnego, - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II na kierunku - Pedagogika Specjalna (studia licensjackie), Pedagogika Ogólna (studia magisterskie), - UMCS na kierunku - Wychowanie Przedszkolne Kursy: -Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD)- strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne. - Terapia Behawioralna W Teorii I Praktyce - kurs 3-modułowy

Wesołe Duszki to grupa 5 -latków Panie pracujące z grupą:

mgr Agnieszka Komajda - pedagog przedszkolny Absolwentka: - UMCS w Lublinie kierunek - Pedagogika Przedszkolna - licencjat - Akademia Świętokrzyska, kierunek - Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z podstawami logopedii, - UMCS w Lublinie, kierunek - Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych, Kursy: - Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

mgr Magdalena Bartnik-Kowalska- pedagog przedszkolny Absolwentka - UMCS -Pedagogika przedszkolna. - WSKFiT -studia podyplomowe - gimnastyka korekcyjna; - WSEI -studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autyzmam i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi Kursy i szkolenia Terapia ręki – diagnoza – masaż  I, II stopień – ProCentrum Metod Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopnia – Psychologiczne Centrum Rozwoju Teatroterapia i rehabilitacja ruchowa – Natalia Popow Moskwa Niegrzeczne dzieci. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem – Wspólny Świat   Edukacja przez ruch – zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia asie – LSCD Ćwiczenia i zadania rozwijające kreatywność uczniów – LSCDN Mediacje i negocjacje w szkole – LSCDN Skoła dla rodziców i Wychowawców – ZP nr 1w Lublinie – cykle zajęć warsztatowych 

mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek - pedagog specjalny Absolwentka: - UMCS, kierunek pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;; - UMCS - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna; - UMCS- studia podyplomowe -ICT języków obcych oraz kształcenie zintegrowane; - Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Terapia Integracji Sensorycznej Kursy: - Surdopedagogika - kurs kwalifikacyjny

Słoneczka to grupa 6-latków

mgr Iwona Pliszko- pedagog przedszkolny Absolwentka: - UMCS na kierunku nauczanie początkowe kl 1-3 ; - WSP TWP na kierunku edukacja wczesnoszkolna zintegrowana; - UMCS studia podyplomowe- pedagogika przedszkolna; Kursy: - Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

mgr Jolanta Tulej -pedagog przedszkolny, nauczyciel rytmiki Absolwentka: - UMCS, kierunek pedagogika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;; - UMCS - studia podyplomowe - Kształcenie zintegrowane; Kursy: - Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

mgr Jadwiga Kowalczyk- pedagog specjalny/logopeda Absolwentka: -UMCS - Pedagogika Specjalna- Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika - WSUPiZ - Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie zintegrowane - UMCS studia podyplomowe - Logopedia- Afazjologia i Surdologopedia - terapeuta ręki I i II stopnia - pedagog wykonujący diagnozę z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP- R Schoplera Najważniejsze kursy: - Język w sytuacjach społecznych- trening społeczno-komunikacyjny dla wyżej funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (konferencja i warsztaty) - Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem autystycznym - Teatroterapia i rehabilitacja ruchowa (Natalia Popowa, Moskwa) - Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem niepełnoprawnym

Misie to grupa 5 - 6-latków Panie pracujące z grupą:

mgr Beata Przybyła - pedagog przedszkolny Absolwentka: - KUL-u w zakresie pedagogiki ogólnej; - UMCS w zakresie pedagogiki przedszkolnej; Kursy: - oligofrenopedagogika; - szkolenia dotyczące dotyczące terapii behawioralnej, autyzmu, Metody Dobrego Startu, niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz koncepcji pedagogicznej Froebla;tlicy szkolnej nauczyciel WOK.

mgr Dorota Szczygielska -pedagog przedszkolny Absolwentka: - Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna – licencjat - Pedagogika w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z tytułem magister - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki Specjalnej specjalność: Oligofrenopedagogika - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki specjalność: wychowanie przedszkolne Kursy: - Kinezjologia edukacyjna - Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Drama w pracy z dzieckiem przedszkolnym - Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji. -Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych -Mówimy fonogestami - Muzyka, ruch, taniec - forma terapii w edukacji wczesnoszkolnej

mgr Janina Banach- pedagog specjalny Absolwentka: - UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Specjalna - UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Marii Montessori, - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, - UMCS w Lublinie, kierunek - Wychowanie Przedszkolne;

SPECJALIŚCI 

Psycholog - mgr Katarzyna Durda-Delik Absolwentka: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II o kierunkek -Psychologia Najważniejsze kursy: - Kurs Systemowej Terapii Rodzin, - Kurs Artterapii pod kierunkiem J.Zwoleńskiej, - Kurs oligofrenopedagogiki.

Fizjoterapeuta - mgr Weronika Miklińska Absolwentka: - Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej , kierunek- Fizjoterapia; - UMCS, kierunek Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika - UMCS , kierunek Pedagogika specjalna - tyflopedagogika i pedagogika przedszkolna Kursy: - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa; Integracja Sensoryczna I stopnia, Trening Umiejetności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Scherborne, Terapia ręki , PNF PNF, Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych , -Skoliozy - diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne, Masaż klasyczny - I i II stopien

Neurologopeda - mgr Magdalena Grochecka Absolwentka: - UMCS Wydział Prawa i Administracji studia magisterskie: Administracja - UMCS Logopedia - UMCS Neurologopedia - Puławska Szkoła Wyższa Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Kursy: - Kursor Oligofrenopedagogika - Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce Kurs III modułowy - Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne - Półroczny staż Surdologopedyczny w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu - Polski Związek Głuchych:I stopień Kursu języka miganego dla logopedów i rodziców dzieci niesłyszących - Metoda werbotonalna w pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu - Metoda Tomatisa - szkolenie - Praca pedagogiczno-logopedyczna z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym i cechami niedokształcenia mowy o typie afazji - Wspomaganie rozwoju językowego małego dziecka - Wpływ dysfunkcji na powstawanie wad zgryzu. Współczesne poglądy i nowoczesne metody leczenia. - Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej szansą na poprawę jakości porozumiewania się. - Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy-propozycja programu logo terapeutycznego. - Warsztat nowoczesnego logopedy - Diagnostyka audiologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu.

Terapeuta SI mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek

Logopeda  mgr Jadwiga Kowalczyk