Wspólna praca w czasie zadania

Podczas wspólnej pracy w zespołach dzieci integrując się uczą się właściwych wzorców komunikowania o swoich potrzebach, zamierzeniach oraz decyzjach. Podczas takich sytuacji edukacyjnych dzieci zyskują nowe umiejętności obejmujące całościowy i wszechstronny rozwój.