W kopalni

W podziemnym muzeum Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka" słuchaliśmy opowieści o patronce górników -świętej Barbarze oraz legendy o strzegącym podziemnych bogactw Skarbku... Pan Przewodnik opowiadał nam o pracy górników oraz o sposobach wydobywania węgla.