Słoneczka to MY :)

Pierwszy miesiąc już za nami :)
I zabawy i nauki się uczymy DZIELNE ZUCHY.
Na początku zajęć wszystkie dzieci siedząc w kole utrwalamy rymowanki i wierszyki i piosenki a najlepszą my zabawę mamy pisze Pani na tablicy....to masażyk ulubiony.
Potem razem zaśpiewamy Hej,ho, witam Cię...  co nam daje wielką radość.
Wiele rzeczy w przedszkolu robimy i się wrażeniami dzielimy...