Nasza praca się opłaca - zabawy z darami froebla

Gdy do zabawy przystępujemy dary do niej wykorzystujemy,każdy z nas może coś sobie stworzyć a podczas zajęć pomysłem zaskoczyć.

Po skończonej pracy wspólnie oglądamy co nasi koledzy dla nas ułożyli,dla nas zbudowali.