Komunikacja poprzez ruch - zajęcia prowadzone na bazie Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Komunikacja jest podstawową formą umożliwiającą czlowiekowi kontakt z najbliższymi, otoczeniem.
A ruch początkiem każdej aktywności życiowej. Sherborne pisze: " ważne jest, aby ruch spostrzegany był jako doświadczenie fizyczne, a nie ćwiczenie mechaniczne. Powinniśmy się zaangażować tak mocno, jak tylko jesteśmy w stanie..." I my uczestnicząc w dziejszej sesji właśnie to zrobiliśmy. Dziękuję za wspólne zajęcia :)