Misie poznają zasady ruchu drogowego.

Misie poznają zasady ruchu drogowego. Ostanie dni września upływają Misiom na utrwaleniu wiedzy dotyczącej ruchu drogowego. Podczas spacerów dzieci poszerzają swoją wiedzę i korzystają ze świeżego powietrza. Próbują przyswoić informacje o znakach drogowych, zagrożeniach wynikających z niewłaściwego poruszania się po drogach.