Działania w grupach

Praca w grupach zabawowo-zadaniowych zawsze jest okazją do wielokierunkowej aktywności dzieci: twórczej, badawczej, gospodarczej.