Spotkanie czytelnicze z Panią Beatką z Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia nr 3

11 marca 2015r.

Dziś słuchaliśmy opowiadań o przygodach Muminków :-)