koncert "MUZYKA DZIKIEGO ZACHODU"

Pierwsze w tym roku przedszkolnym

spotkanie z muzykami Filharmonii Lubelskiej

29 września 2014