Koncert - My się zimy nie boimy!

Gdy zimno na dworze, my słuchamy piosenek. Świetnie się bawimy w czasie audycji muzycznych Filharmonii Lubelskiej. Dziś poznawaliśmy wygląd i brzmienie wiolonczeli.