Kolejne spotkanie z panią Karoliną i jej psem Awatarem

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii - wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Zajęcia z udziałem psa rozwijają również sferę umysłową dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu a różnorodne zabawy wpływają na aktywność fizyczną.