Przedszkole nasza mała Ojczyzna

Inicjatywa i współdziałanie przedszkola z rodziną i innymi lokalnymi instytucjami składa się na jego funkcję środowiskową. Zaangażowanie rodziców w życie placówki nie tylko łączy ich z przedszkolem, ale i ze sobą. Siła tkwi zawsze w zespole. Kontakt nauczycieli z rodzicami umożliwia wspólne formułowanie celów przedszkola i określanie zadań do wykonania. Natomiast kontakt z absolwentami i ich rodzicami, oraz ich opiniami stanowi ważny czynnik weryfikujący słuszność podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Kierując się tymi wytycznymi powstał pomysł działania lokalnego opartego o metodę projektów pt. „Przedszkole- moja mała Ojczyzna” angażujący zarówno środowisko lokalne, absolwentów, jak i obecnych rodziców i wychowanków przedszkola oraz pracowników.

Najważniejsze działania projektu to:

1.„Moje wspomnienia z Przedszkola” akcja skierowana dla absolwentów

2 „Nasze Przedszkole dziś”- wykonywanie makiet przez wszystkie grupy.

3.„Przedszkole 20 lat później”- konkurs plastyczno-techniczny dla rodziców i dzieci

W tym roku grupa Słoneczka zajęła się organizacją uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości.Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej są jednym z najważniejszych celów w pracy naszej placówki.Przedszkole wykorzystuje wewnętrzną potrzebę wyrażania przez dziecko swoich przeżyć i doznań organizuje zajęcia, gdzie przedszkolak może wypowiedzieć się w języku sztuki, w języku gestów i symboli. Stąd też w kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka. Dzieci biorąc udział w uroczystościach przedszkolnych, tworząc z rodzicami obraz swojego domu, przedszkola przepojone są klimatem polskości, tego co moje, nasze, rozwija i utwierdza się poczucie własnego ja – Polaka.