Dotyk i komunikacja- listopadowe zajęcia z programu aktywności M. i Ch. Knillów

W życiu człowieka najwcześniej pojawiają się doznania związane z odczuwaniem dotyku, ruchu. Dlatego są one mu najlepiej znane i skutecznie zaspokajają potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Pozwalają również na zdobywanie informacji na temat swojego ciała, wyodrębnienie go z otoczenia, a przez to ułatwiają rozwój poznawczy. Metodą opartą o kontakt z ciałem są między innymi programy aktywności i Ch. M Knillów. Założeniem tego programu jest oparcie działań stymulacyjnych rozwoju dziecka na zmyśle dotyku. Doświadczenie kontaktu fizycznego jest podstawą rozwoju związków z innymi ludźmi i komunikacji między nimi. Na skuteczność oddziaływań nie ma wpływu ilość, lecz jakość kontaktów, jakie dziecko ma z innymi ludźmi. CHRISTOPHER KNILL w swojej pracy „ DOTYK I KOMUNIKACJA ’’ opisał zastosowanie dotyku, który przyczynia się do pozytywnego rozwoju kontaktu i komunikacji. Podejście „ Dotyk i Komunikacja ’’ jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mają ograniczone zdolności ekspresji, są pasywni albo mają negatywne relacje z otaczającym światem. Program „ Dotyk i Komunikacja ’’ jest przeznaczony dla rodziców dzieci upośledzonych i dla tych wszystkich, którzy mają małe dzieci. Działania terapeuty oparte są na tworzeniu sposobności do doświadczenia, nabywania i organizowania podstawowych informacji o sobie. Temu ma służyć dążenie do tworzenia warunków, w których możliwe będzie wywołanie i utrzymanie jego uwagi. Aby to osiągnąć, która za chwilę nastąpi- każdą aktywność poprzedzają i kończą specjalne dźwięki. Na potrzeby programu została specjalnie skomponowana muzyka, która powinna towarzyszyć wszystkim aktywnościom, ponieważ tworzy ramy czasowe pomagające w zorganizowaniu jego ruchów. Jeżeli chodzi o częstotliwość pracy według programów uzależnione jest to od indywidualnych cech dziecka. W naszej grupie zajęcia odbywały się w godz. przedpołudniowych przez dwa tygodnie. Zamierzamy je kontunuować w styczniu, ponieważ dzieci bardzo je polubiły i traktują jako dobrą zabawę.