Zajęcia otwarte i warsztatowe

13 WSZYSTKO ZDARZYĆ SIĘ MOŻE..... W piątek w grupie odbyły się zajęcia zorganizowane dla Rodziców. Dzieci starannie ćwiczyły i pokazywały nabyte umiejętnośći aktywności ruchowej i znajomości stron ciała i kierunków poruszania się w przestrzeni :). Następnie wykonywały ozdoby świąteczne wraz z najbliższymi sercu. Praca w sali wrzała każdy z uczestników starała się jak najpiękniej zrobić swoją ozdobę:). Na koniec zajęć wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem i Świątecznej atmosferze rozstaliśmy się ...... aż do dnia Jasełek. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE.