Zabawy wspierające rozwój zainteresowań ksziążką - jej wielorakie zastosowanie.

Książki uczą nas myślenia i są naszym  przyjacielem. Każde słowo czytane i słyszane uczy.
  • uczy szybkiego czytania ze zrozumieniem,
  • pozwala mi lepiej nauczyć się ustnie z wielu przedmiotów,
  • rozwija mój umysł uczy na błędach innych lub wskazuje jak postępować właściwie w życiu,
  • czytając książki porównuję siebie do ulubionych postaci,
  • w książkach zdobywam informacje o życiu ludzi, zwierząt, roślin.
 
My wykorzystaliśmy książki do naszych zajęć ruchowych kształtujących poprawną sylwetkę ciała, wspomagających rozwój pojęć matematycznych i językowych a także zabaw uczących współdziałania w grupie.