Słuchamy bajek czytanych przez naszych RODZICÓW

Dziękujemy:) za czytanie książek, ponieważ:

  • w książkach jest wszystko,
  • książki uszlachetniają serca kształcą rozum,
  • hartują wolę,
  • kształtują charakter.
  • Jako też kto czyta, tak potem i prawi.
  • Kto czyta nie błądzi.

To tylko niektóre cytaty ale pamiętajmy, że:

• ”Książka jak klucze potrafi otwierać oporne drzwi i nieufne serca.
• Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo, uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
• Książka rozwija myślenie, dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
• Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
• Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
• Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii, wyrabia w nas umiejętność wczucia w czyjąś sytuację.
• Książka dodaje sił i zapału, dostarcza nam rozrywki i emocji, może rozśmieszyć lub zasmucić, może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
• Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
• Książka uczy nas etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre a co złe.
• Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
• Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. „