Lekcja histrorii o dzielnicy Tatary

Trochę historii na temat naszego osiedla w merytorycznym przygotowaniu Pani Kierownik Jolanty z zaprzyjaźnionej biblioteki na osiedlu, aby utrwalić wygląd Tatara na koniec wszystkie dzieci wykolorowały rysunek i dostały od Pań zakładki do książki i kolorowanki do przedszkola.
 
Legenda wiąże nazwę dzielnicy z bitwą Kazimierza Wielkiego z Tatarami i Rusinami stoczoną rzekomo na tym miejscu. W rzeczywistości wieś wzięła nazwę od osiedlonej tu ludności tatarskiej,
Osiedle powstało w latach 1951-1970 jako zaplecze mieszkaniowe dla Fabryki Samochodów w Lublinie. Tatary są pierwszym osiedlem mieszkaniowym powstałym w wyzwolonym mieście.
Na początku powstające budynki stanowiły własność FS, później skomunalizowane stały się obiektami miejskimi. Uciążliwość bliskiego sąsiedztwa licznych składów, zakładów, fabryk i ruchliwej wówczas trasy kolejowej Lublin – Chełm starano się zrekompensować zazielenieniem i bogactwem obiektów tzw. "małej architektury".
Obiekty te w późniejszych latach zostały kompletnie zdewastowane. W centrum osiedla znajdowały się ponadto: basen pływacki i amfiteatr. Obiekty zostały wzniesione społeczną pracą mieszkańców osiedla. Zlikwidowane zostały w połowie lat 90.
Wikipedia