Jak powstaje książka - zajęcia warsztatowe w bibliotece

Dzieci zostały zapoznane z budową książki w czasie zajęć w bibliotece prowadzonych przez Panią .

Samodzielnie wykonały książeczkę z wykorzystaniem kreek i kolorowanek, którą zabraliśmy do przedszkola. Dzięki uczestnictwie w spotkaniu nabyły nowe pojęcia tj.: ilustrator, wydawnictwo, pisarz, wklejka.

W czasie zajęć wszystkie dzieci z uwagą słuchały wiadomości nowych jak i utrwalały już wcześniej zdobyte w czasie realizacji projektu w bibliotece.

W ramach podziękowania dziewczynki wykonały wspólną pracę, którą wręczyliśmy jako prezent.

Serdecznie dziękujemy.