Wiosenne zabawy na świeżym powietrzu

ŻEBY ZDROWYM BYĆ NA DUCHU ,
DBAJ BY CIAŁO BYŁO W RUCHU ,
BO RUCH CIAŁU SIŁ DA WIELE
I DUCH ZDROWY BĘDZIE W CIELE .