Święto Niepodległości w przedszkolu

W listopadzie  jak co roku w tradycji naszego przedszkola grupa Słoneczka organizuje Święto 11 listopada. Rocznica ważna w życiu każdego i tego małego i tego dużego Polaka.

 

”…Wspominamy tych co walczyli.

Za ojczyznę życie oddali

Bóg , honor ,ojczyzna ile w tych słowach siły miłości.
Świętujmy godnie dzień Niepodległości.
Dziś Polska piękna w Polskę wierzę.

Stoją przy pomnikach pamięci żołnierze. Bądźmy sobie bliscy bardziej oddani
Kochajmy Polskę taką jaką mamy…„

Andrzej Burszewski

Na uroczystość zostali zaproszeni Rodzice, reprezentant Wielonarodowej Brygady Wojska Polskiego oddelegowany przez Dowódcę oraz Żandarmerii Wojskowej, Pan Dzielnicowy z Komisariatu nr 6 w Lublinie, Panie z zaprzyjaźnionej Biblioteki im. H. Łopacińskiego oraz Pani z Dzielnicowego Domu Kultury Filia Bronowice.

I tak 18 listopada 2011r o godz.1600 przybyli zaproszeni Goście i rozpoczęła się uroczystość. Dzieci i panie z grupy jak przystało na Wojsko Polskie były ubrane w stroje moro.