Ruch bramą do świata - koło sportowe

Zapraszamy do odwiedzania strony koła sportowego - co miesiąc będą wstawiane nowe zdjęcia dzieci wykonywane podczas zajęć i zabaw ruchowych :).

 

Teza Rubinsteina, określa iż obrazy odbite w psychice ujawniają się obiektywnie, prawidłowo tylko przez swoje odbicie w działaniu ruchowym przyjmujemy zasadę jedności myślenia, odczuwania i działania. Dzieje się to w nieustannym ruchu, który jest potężnym czynnikiem rozwojowym i stymulatorem zdrowia.

Podążając za w/w tezą - dzieci uczestniczące w kole sportowym nieustannie poznają nowe zabawy i zadania ruchowe doskonaląc swoją sprawność ruchową, rozwijają cechy motoryki, rozwijają zainteresowania związane z aktywnością ruchową ale przede wszystkim budują obraz własnej osoby i wiarę we własne możliwości.
Pamiętajmy, że o zdrowiu w szeroko rozumianym zakresie (fizycznym,psychicznym i społecznym) od 5-15% to czynniki genetyczne a w 50% styl życia, który jest niezakończonym procesem  systematycznej pracy a obserwowalny dopiero w poźniejszych latach życia dziecka.

Starajmy się spędzać wolny czas na zabawach ruchowych z dzieckiem umożliwia to kontakt bezpośredni, wzmacnia poczuczucie więzi rodzinnych i pomaga pokonywać trudności jakie dziecko napotyka :).

Prowadzące: M.Bartnik - Kowalska, J.Iwaniuk - Głuszczyńska