"Marsz" z baletu P. Czajkowskiego "Dziadek do orzechów"- kolejne spotkanie kółka teatralno-tanecznego

Na dzisiejszych zajęciach dzieci poznały kolejną formę ekspresji teatralno-muzycznej. Zapoznały się z tematem baletu "Dziadek do orzechów" i same próbowały budować wybrane sytuacje z poznanego tematu. Wybrały marsz z wysoko uniesionymi kolanami i pomponami. Sami zobaczcie ile radości i kreatywności  :)