Legenda o Czarciej Łapie

"Legenda o Czarciej Łapie" to jedna z najbardziej popularnych lubelskich legend. Każdy mieszkaniec naszego miasta zna dobrze historyczne miejsca, w których rozgrywały się te niesamowite wydarzenia. A my, chcieliśmy wreszcie poznać tę opowieść... więc 10 grudnia pojechaliśmy do teatru. Spektakl muzyczny w reżyserii Jerzego Turowicza w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o tym. Wszystkim podobały się barwne stroje i scenografia. Podziwialiśmy grę aktorską, słuchaliśmy muzyki i piosenek, zachwycaliśmy się popisami tanecznymi w wykonaniu artystów scen lubelskich i uzdolnionych aktorsko dzieci z Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza.