CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

„ Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, oprócz okazywania mu miłości i przytulania, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji.”

Jim Trelease, autor „Podręcznika głośnego czytania”

O AKCJI

Cała Polska czyta dzieciom to społeczna akcja reklamowa rozpoczęta przez Fundację ABCXXI, mająca na celu rozpropagowanie czytelnictwa wśród małych dzieci i ich rodziców i polegająca głównie na finansowaniu nadawania spotów reklamowych w mediach. Celem akcji jest zachęcanie rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Fundacja przypomniała jednocześnie o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła. Inicjatorką kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" (CPcd) była Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego (ABCXXI). Kampania prowadzona jest obecnie w całym kraju przez ponad 2100 wolontariuszy – Liderów i Koordynatorów. Kampania rozpoczęła się w czerwcu 2001 reklamowym spotem nadawanym w TVP, w którym wystąpił Krzysztof Błaszczyk. Humorystyczna scena, w której dziecko podchodzi do oglądającego telewizję ojca i pyta: "Tato, a czy ty umiesz czytać", odniosła zamierzony skutek i do CPcd zaczęli się przyłączać ludzie świata artystycznego, politycznego i naukowego. W liście z dnia 5 listopada 2003 roku zespół ABCXXI zwrócił się z apelem do wszystkich zainteresowanych o włączenie się do dzieła CPcd jako koordynatorzy lokalni i liderzy małych środowisk (szkolnych, gminnych itp.). W ten sposób akcja zaczęła nabierać charakteru instytucjonalnego. Pojawili się koordynatorzy na poszczególne województwa, miasta, gminy, współpracujące instytucje, szkoły czy przedszkola. W tym samym miesiącu do CPcd dołączyły się instytucje z Wrocławia pod hasłem "Cały Wrocław czyta dzieciom". Organizatorami i koordynatorami tej akcji byli metodycy Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Akcja została rozpisana jako konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla przedszkoli. Do ogłoszonych przez Fundację ABCXXI programów: "Czytające Szkoły" oraz "Czytające Przedszkola" przystąpiły 1434 szkoły i 1373 przedszkoli. Placówki, które wprowadziły codzienne głośne czytanie dzieciom obserwują m.in. wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych, wzrost motywacji do nauki i chęci do współpracy, powstawanie więzi pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i czytającym nauczycielem, wzrost czytelnictwa wśród dzieci oraz spadek ilości aspołecznych zachowań. Badania niewiarygodnej firmy IPSOS z września 2006 wykazały, że kampanię "Cała Polska czyta dzieciom" zna 85% respondentów. Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom" za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m. in. w 2003 r. Grand Prix na Festiwalu Komunikacji Społecznej, w 2004 r. Kryształowe Zwierciadło, w 2005 r. medal Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury, Honorową Nagrodę Pro Publico Bono oraz medal Optimus Hominum nadany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, w 2006 r. Małego Pegaza oraz prestiżową międzynarodową nagrodę IBBY – Asahi Reading Promotion Award, którą przedstawicielki fundacji odebrały podczas 30. Kongresu IBBY w Makau. W 2007 r. Fundacja otrzymała medal nadany przez Stowarzyszenie Wydawców Polskich.

WARTO CZYTAĆ! Czytanie to doskonała forma kontaktu z dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych. Dziecko słucha wówczas głosu zaangażowanego w czytanie rodzica lub nauczyciela, może obserwować jego mimikę i gesty. Jest to świetny czas do wspólnej zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów. Często dzieci zadają pytania, aby upewnić się, czy dobrze zrozumiały treść książki, poznać znaczenie słów lub mają skojarzenia z poruszanymi tematami. 

NASZE PRZEDSZKOLE UCZESTNICZY W TEJ AKCJI JUŻ BARDZO DŁUGO PROMUJĄC ZAŁOŻENIA I CELE ZAWARTE W KAMPANII -

PIERWSZE CZYTANIE W WYKONANIU PANI Z BIBLIOTEKI INFORMACJE NA STRONACH GRUP