GÓRA GROSZA 2013

Celem akcji "Góra Grosza" jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W roku szkolnym 2013/14 akcja ta jest organizowana po raz czternasty.

Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.