11 LISTOPADA W NASZEJ SALI

Tydzień poświęcony Polsce. Uczymy się hymnu - wiemy jak mamy się zachować podczas śpiewu lub słuchania hymnu naszego lub innych państw. Poznajemy najpiękniejszy wiersz Władysława Bełzy  "Katechizm polskiego dziecka"

Kto ty jesteś? — Polak mały.

Jaki znak twój? — Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi.

W jakim kraju? — W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? — Mą ojczyzną.

Czym zdobyta? — Krwią i blizną.

Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.

A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.